KESKIYÖ - IC AKSELIN VOIMA ON KOTONA​

KESKIYÖ - IC AKSELIN VOIMA ON KOTONA​

Huom! Jokaisen ihmisen kartta, kasvatus ja elinympäristö on erilainen, minkä vuoksi nämä kuvailut eivät välttämättä toimi jokaisen kartalla kokonaan tai laisinkaan. On otettava aina huomioon myös muiden planeettojen, asteroidien ym pisteiden olemassaolo IC akselin läheisyydessä, onko planeetat 3. vai 4. huoneen puolella sekä IC:lle syntyvät aspektit. Myös planeettaohitukset eli transiitit ovat voineet värittää tämän pisteen toimintaa hyvin erilaiseksi, mitä se on “normaalissa” olotilassaan. 

Ymmärtääksesi lisää, mistä olet maailmaan ponnistanut, kannattaa tutustua IC:n energiaan, sillä aikuisena sinä tuot tämän pisteen voimaa esiin mm. urallasi sekä henkisessä kehityksessäsi. Täältä me ponnistamme maailmalle.

IC akseli eli keskiyön piste on astrologisella kartalla se kohta, joka on ”alimpana”, kun olet syntynyt. IC on oma koti sekä totta kai myös lapsuudenkoti; millaisena olet sen ja yhteyden vanhempiisi, sukuusi, lähipiiriisi ja elinympäristöösi kokenut. Mitä asioita olet saanut mukaasi lapsuudenkodistasi, millaiset muistot, kokemukset ja tunnesiteet sinulla on lapsuuteesi? Millainen ajatusmaailma sinulla on liittyen omaan kotiin lähtien aivan sieltä lapsuudenkodista käyden läpi jokaisen opiskelijakämpän, nykyisen sekä tulevat asuinpaikkasi. IC ei siis ole pelkästään tunnetila, se on myös konkreettinen asuinpaikka.

IC kertoo alitajuntasi syvyyden, sisäinen äänesi. Se on sinun kaikkein piilotetuin osa, alitajuinen ja syvällä asuva. Jos ajattelet, että kuumerkkisi on sielu, IC on sielun koti. IC on sinun DNA, geenit ja perimä. Mitä olet perinyt suvustasi, myös ulkonäöllisesti tai johonkin asiaan intohimoisesti suhtautumalla. Usein puhutaan ulkonäköasioissa pelkästään nousumerkistä, mutta on tärkeää tarkastella myöskin IC akselia ”ulkonäkökeskeisesti”, sillä geenien mukana periytyy myös vahvat piirteet kasvoissa, kehossa, ilmeissä ja olemuksessa. Sinulla voikin olla joku sukulainen, useamman sukupolvenkin taaksepäin, joka näyttää erittäin paljon sinulta tai omaa samanlaisia eleitä, piirteitä, tapoja tai vaikkapa maailmankatsomuksen, kuin sinä. IC:n perimää ajatellen kannattaakin katsoa sukupuuta aina hieman kauemmas, jos se on mahdollista.

ENERGIA MUUNTAUTUU

IC kertoo merkillään, mistä energiasta ponnistat maailmaan eli kohti MC akselia. Mistä suunnasta sinä kohoat yksilöllisesti kohti keskitaivaan energiaa eli sitä, mikä kurkottaa aina ylöspäin. Aspektit antavat tähän oman tärkeän panostuksen ja jos sinulla on planeettoja tai jotain muita sijainteja IC akselin läheisyydessä (noin 10° molemmin puolin), niin näiden planeettojen vaikutus korostaa akselin teemaa elämässäsi ja korostuminen tapahtuu kyseessä olevan planeetan (tai asteroidin) mukaisesti. Myös muut aspektit ovat tärkeitä, mutta akselille muodostuvat yhtymät ovat aina erityisen voimakkaita.

IC akseli on se kaikkein piilossa olevin ja varjelluin puoli sinusta astrologisella kartallasi, minkä vuoksi IC:n ymmärtäminen vaatii toisinaan hieman enemmän aikaa, mitä muut akselit. Placidus -huonejaolla IC sijaitsee aina 4.huoneen kärjessä eli sen huoneen, missä sijaitsee Kuun ja Ravun energiat. Tämän vuoksi kannattaakin pohdiskella myös sitä, missä merkissä ja huoneessa sinun kuumerkkisi on vai onko se kenties 4.huoneessa, kotonaan? Jos käytät jotain muuta huonejakoa, IC akseli ei enää välttämättä ole 4.huoneessa, mikä tuokin sinulle lisää tutkittavaa omalla kartallasi – mitä kodinpiste tekee esimerkiksi 5.huoneessa? Mitä se korostaa tuon huoneen teemoista?

KESKIYÖ - IC AKSELIN VOIMA ON KOTONA​

IC:n energian pitäisi saada hengittää kotonaan vapaasti – sen pitäisi myös osata hyväksyä, sillä IC voi olla hyvin ailahtelevaa, vaihtelevaa ja sen mukaan muuttuvaa, mitä kotona tapahtuu. IC:n olemusta ei kuitenkaan kannata yleistää siellä sijaitsevan merkin perinteisiin puoliin, vaan tarkastele enemmänkin sen kautta, miten sinun IC:n merkki toimii esimerkiksi vetäytyneenä, ehkä hiukan ujona ja omaa tilaa & rauhaa vaativana, reviiriään tarkkailevana sekä turvallisuudentunnetta vaalivana. 

Jotain toimintatapoja on voitu poimia hyvin alitajuisesti mukaan lapsuudenkodista jommalta kummalta vanhemmalta ja toiset taas hylkäät tietoisesti, koska et ole niistä omassa lapsuudessasi pitänyt. IC:llä voit miettiä, miten sen merkki hoitaa kotia. Miten tuo merkki suhtautuu kotiin ja asumiseen? Millä tavalla tuo merkki ilmentää tunnereaktioita, hoivaa ja kiintymystä. Tarkastele tätä kaikkea yhdessä kuumerkkisi kanssa, sillä kun IC on kodin akseli ja kotisi energia, on kuumerkkisi sinun kotiminä. Voitkin ajatella, että kuumerkkisi asuu talossa, missä vaikuttaa samankaltainen vaatimus, mitä IC akselilla on, on kuun huonesijainti ja merkki sitten mikä tahansa – onko siis kotiminäsi asuinpaikka harmoninen, kaaos vai jotain aivan muuta?

Asiat kääntyvät joskus päälaelleen

Jos lapsuudenkodin ilmapiirissä on ollut jotain epämiellyttävää, on hyvin yleistä, että ihminen haluaa kääntää omassa kodissaan olotilan ja ilmapiirin täysin erilaiseksi. Jos lapsuudenkodissa ei ole esimerkiksi koskaan pyydetty anteeksi, saattaa henkilölle olla hyvin tärkeää, että omassa kodissa oman perheen kesken riidat sovitaan, asioista keskustellaan ja mitään ei paineta villaisella. Näissä tapauksissa IC:n energia ei ole päässyt virtaamaan vapaasti lapsuudenkodissa ja se tuleekin hyvin selkeästi esiin merkin negatiivisten puolten kautta. IC:ltä on lähtökohtaisesti tarkoitus nousta ylöspäin eli aikuisena muokata tätä sijaintia sellaiseksi, missä sinä koet itsesi turvalliseksi ja hyväksi, sillä aikuisena sinä itse päätät, millaiseksi sen luot. Lapsena se ei ole mahdollista.

Menneet elämät ja suvun merkitys

IC kertoo paljon myös menneistä elämistä ja mahdollisesti myös mennen elämän ammatista. Pelkän IC:n kautta ei kuitenkaan kannata menneitä elämiä tutkia vaan tähän retkeen kannattaa ottaa mukaan ainakin kuunsolmut, kuumerkki ja sen aspektit, perääntyvien planeettojen merkitykset sekä Saturnuksen teemat.

Tämän lisäksi IC voi kertoa jostain suvussa perintönä kulkeneesta ammatista, taidosta tai toimintatavasta. Nuo kyvyt eivät kuitenkaan aina ole niin mukavia eli tässä kohden kannattaa mietiskellä asioita hyvin avarakatseisesti ja tutkia myös omien perheenjäsenten karttoja, jos se on mahdollista. IC voi kertoa myös puolisosta, koska oman kumppanin kanssa IC:n energia lopulta jaetaan. Miten puolison kartan IC sekoittuu omaasi? Millaisiin asioihin puolisosi kuumerkki tukeutuu sinun IC:llä? Entä sinä hänen? 

KESKIYÖ - IC AKSELIN VOIMA ON KOTONA​

Miten IC määräytyy ja mistä sen löytää omalta kartaltaan?

Löytääksesi IC akselin, sinun täytyy kohottaa katse keskitaivaallesi. ”MC eli keskitaivas ei ole sama asia kuin zeniitti, se ei ole kirjaimellisesti taivaan ylin kohta ihmisen näkökulmasta katseltuna vaan se kohta syntymäsi hetkellä, missä ekliptika eli auringon rata sekä syntymäpaikkasi pituuspiiri kohtaavat. Keskitaivaan merkki määräytyy sen mukaan, mikä eläinradan merkki osuu tähän kohtauspisteeseen.” IC puolestaan on aina vastapäätä MC akselia, täydellisesti oppositiossa ja MC:n merkin vastamerkissä.

Voit lukea lisää Tähtituulen blogista nousumerkistä, laskumerkistä sekä keskitaivaasta ja kuumerkistä.

Yleisiä pohdintoja merkeille / planeetoille IC:llä

Planeetan orbina pidän yhtymässä noin 10° molemmin puolin, Auringon ja kuun orbi IC:lle voi olla hieman löyhempi, noin 12°.

KUU / IC RAPU

Jos sinulla on Kuu yhtymässä IC:lle tai merkkinä Rapu, on sinulla huoneen energia omassa sijainnissaan. Sillä on potentiaalia tulla ulos erittäin miellyttävällä ja ominaisella tavalla ja Kuun sijainti etenkin 4. huoneen puolella on erittäin intuitiivinen ja aistikas. Elämässä voi olla erilaisia, joskus jopa kaoottisia vaikutteita niin lapsuudenkodista, äitisuhteesta kuin myös omasta herkkyydestä. Jos sijainnin energia menee pois tolaltaan, se voi tuoda mukanaan ahdistusta ja jopa masennusta. Toinen vanhempi on voinut olla erityisen tunteellinen – hyvässä tai pahassa. Tunnekuohut voivat tulla esiin myöhemmin myös omassa äitiydessä/vanhemmuudessa. Kuun sijainti IC:llä voi toisinaan olla hyvin ailahteleva mielen ja alitajunnan tasolla, minkä vuoksi kartan omistajan voi olla toisinaan vaikea keskittyä kotona, hän saattaa olla vaativa läheisiään kohtaan.

 Ystävät voivat toisinaan joutua tulilinjalle, jos Kuu/Rapu IC ihminen huomaa, että ystävillä on elämässä uusia ihmisiä tai tapahtumia, mihin kartan haltija ei itse kuulu. Tämän sijainnin ihmisen tulisikin opetella omatoimisuutta ja huomioida oma mahdollinen tarrautuminen asioihin tai ihmisiin. Varoa mustasukkaisuutta. Etenkin Kuu -sijainnilla on mahdollisuus kehittää omaa herkkyyttään ja intuitiotaan. Tämän sijainnin omaavien tulisi myös muistaa, miten tärkeää on kunnioittaa toisten ihmisten rajoja ja energiaa. Niihin ei saa tuppautua ilman lupaa. IC Ravun kotona on usein lämmin, lempeä ja kotoinen tunnelma, sillä IC Rapu rakentaa kotinsa turvapaikakseen.

AURINKO / IC LEIJONA

Jos sinulla on Aurinko yhtymässä IC:lle, kotona on voinut olla hyvin leikkisä, rakastava, lämmin, taiteellinen tai luova tunnelma. Usein Leijonan voi tuoda esiin myös vaativuuden; jompikumpi vanhempi on voinut olla jopa ankara tai viedä huomiota muilta perheenjäseniltä. Aurinko IC:llä viestii energian keskittämisestä kotiin; se voi olla myös yritys, mutta toisinaan jokin tehtävä, mikä vaatii kotonaoloa. Toisinaan Auringon sijanti osoittaa isän erityisen tärkeän merkityksen liittyen kotiin, kasvatukseen ja herkkyyteen. Isä on voinut olla yksinhuoltaja. 

Kodin energiat poikkeavat IC Leijonalla erittäin paljon siitä, mitä hän näyttää MC merkkinsä kautta maailmalle. MC Vesimies voi olla hieman irrallinen ja toisinaan jopa kylmä ulospäin, mutta kotona tämä tarjoaa lämpimän vastanoton sekä rakkaimmilleen jakamattoman huomion. IC Leijonan kotona näkyy usein jollain tapaa runsaus, usein hieman maltillisemmin, mitä Leijona olisi esim. Auringon merkissä. Leijona nauttii olostaan keskitaivaalla, minkä vuoksi keskiyön pisteellä se voi joutua käymään läpi kovan egokoulun, missä sen eteen tuodaan ymmärrys, miksi aina ei voi seistä korkeimmalla korokkeella huutaen koviten omaa tahtoaan läpi harmaan kiven.

KESKIYÖ - IC AKSELIN VOIMA ON KOTONA​

MERKURIUS / IC KAKSONEN / IC NEITSYT

Jos sinulla on Merkurius yhtymässä IC:lle tai sen merkki on Kaksosessa tai Neitsyessä, kotiin on voinut liittyä erityisen vahvasti kommunikaatio; joko sen runsaus tai sen puute. Onko sinua kuunneltu tarpeeksi vai onko energia ollut rauhatonta? IC Kaksosella toinen tai molemmat vanhemmat ovat voineet olla kietoutuneita omiin maailmoihinsa. IC Kaksonen on kotonaan huomattavasti hiljaisempi versio siitä perus Kaksosesta, mikä idea meillä on puhetta pulppuavasta merkistä. Tällä on silti ajatusmaailma jatkuvassa työssä ja toiminnossa; usein IC Kaksonen / Merkurius ihminen tykkääkin opiskella paljon uusia asioita, tehdä tutkimusta, lukea, pohdiskella, mietiskellä, kirjoittaa, haaveilla… Toisinaan IC Kaksonen vaatii työskennellessään ympärilleen pienen hälinän ja taustamelun, sillä hiljaisuuden läsnäolo voi olla harhauttavaa. 

Merkurius IC:llä ihminen vaatii ja nauttii kommunikaatiosta kotona, eikä se välttämättä ole aina ollut itsestäänselvyys; sitä on voinut olla liikaa tai liian vähän. Ajatus voi olla joskus hyvin rauhaton ja harhaileva. IC Neitsyen kotona lapsuudessa on voinut olla hyvin tarkka järjestys kaikella, vanhemmista toinen on voinut olla ylenpalttisen tarkka siisteydestä, mikä toisinaan tarttuu mukaan omaan kotiin ja usein hiukan ahdistavana piirteenä. Vastavuoroisesti se voi näkyä täydellisenä “kaaoksena” omassa kodissa. Merkurius / IC Kaksosen kotona näkyy usein paljon erilaisia laitteita, kirjoja, papereita ja lehtiä hujan hajan, johtoja joka paikassa ja energiassa voi tulla esiin pienoinen (hallittu) kaaos. IC Neitsyen koti on hyvin usein joko tai, riippuen oikeastaan siitä, mikä meno lapsuudenkodissa oli ja paljonko IC Neitsyt koki sitä kohtaan ahdistusta; täysin tip top sekä pelkistetty kokonaisuus tai hyvin runsas ja sekainen, mutta silti kartan omistajalle järjestyksessä. 

VENUS/ IC HÄRKÄ / IC VAAKA

Jos sinulla on Venus yhtymässä IC:lle tai sen merkki on Härkä tai Vaaka, on  tässä kodissa usein hyvin seesteinen ja harmoninen tunnelma. IC Härän kotona on toinen vanhempi usein selkeä auktoriteetti, joskus tuo voi olla jopa täysi tyrannia. Kotiin voi liittyä lapsuudessa tai omassa kodissaan maaelementin läheisyys; maanviljelystä, paljon kukkia, iso puutarha, ruoantuotantoa, materian tai rahan läsnäolo jne. Näiden sijaintien kotona on usein erittäin kaunista, sillä se tuo silmää ja näkökykyä siihen, miten kodista saa näyttävän riippumatta siitä, paljonko siihen on käytettävissä varallisuutta. 

IC Vaa’an kotona korostuu usein sopusointuisuus, värit ovat hyvin pelkistetyt, usein vaaleat ja “kaikkeen sopivat”, kun taas IC Härällä enemmän runsaat ja maanläheiset, murretut värit. Venus IC:llä ihminen kaipaa usein kotonaan huomiota, lempeydenosoituksia, halauksia, kosketusta, ymmärrystä, läsnäoloa ja se saattaa olla kodin ulkopuolella täysin erilainen, mitä kotonaan. Etenkin tunteitaan hieman enemmän piilottelevat Venus merkit Kauris, Skorpioni ja Vesimies näyttävät kodin turvassa tunnepuoltaan paljon avoimemmin, mitä esimerkiksi ystävien nähden. Venus IC:llä ihminen on kotona hyvin haavoittuvainen ja kaipaakin sinne turvallisuutta erityisen paljon, usein toisen ihmisen muodossa, mutta joskus se voi kääntyä myös materian haalimiseksi.

KESKIYÖ - IC AKSELIN VOIMA ON KOTONA​

MARS / IC OINAS

Jos sinulla on Mars yhtymässä IC:lle tai sen merkki on Oinaassa, on jonkun perheenjäsenen vaikutus voinut ollut lapsuudessa erittäin paljon tilaa vievä, huomiohakuinen tai äkillisesti poissaoleva. Kenties äkkipikainen ja joskus jopa väkivaltainen. Mars tuo myös mukanaan energian nopeisiin muutoksiin kodissa ja siihen liittyvissä asioissa ja jos kartan haltija on turvallisuutta vaaliva tai sulkeutunut, voi tällainen rauhattomuus olla kurjaa, kun taas menevämmälle ja räväkämmälle persoonalle sopivaa. IC Oinaan omassa kodissa usein sattuu ja tapahtuu kaikenlaista pientä ja lautaset saattavat lennellä kiukustuksissaan, mutta myös leppyminen tapahtuu nopeasti. Riippuu täysin siitä, miten IC Oinas on oppinut lapsuudessaan tunteiden näyttämisen taidon, tämä tuo esiin sitä myös omassa kodissaan, mutta yleisesti ajateltuna IC Oinas kaipaa kotiinsa tunteen paloa ja sitä, että se roihuava rakkaus tuotaisiin esiin sille sopivin keinoin. 

Seksuaalisuutensa esiintuominen vapaasti ja tuomitsematta on Mars / IC Oinaalle tärkeää. Mars IC:llä voi kertoa halusta muuttaa usein tai muuttaa kotonaan järjestystä kyllästymisen saavuttua. Jos Mars / IC Oinas ihminen kasvoi ilmapiirissä, missä lempeys ja lämpö eivät olleet läsnä ja sen paikan täytti viha ja huonot ilmaisutavat, niin tällä on paljon opeteltavaa omassa tunneilmaisussaan. Mars antaa IC:llä vahvan voiman itsetunnon kehittämiseen ja sen turvin voi nousta ylös korkeuksiin elämässään, urallaan, saavutuksissaan, sillä vahvaan Marsiin nojautumalla, ihminen voi luottaa itseensä ja omaan perustukseensa. Sanomattakin selvää, jos Mars on heikko (eli itsetunto ei ole kunnossa), Mars voi toimia päinvastoin ja vetää mattoa jalkojen alta.

JUPITER / IC JOUSIMIES

Jos sinulla on Jupiter yhtymässä IC:lle tai sen merkki on Jousimiehessä, on kotona usein liikettä ja muutosta. Nuoruudessa, mutta myös lapsuudessa on voinut olla useita muuttoja paikkakunnalta tai asunnosta toiseen, kunnes löytyy se sijainti, missä Jousimieskin rauhoittuu. Jupiterin kosketus usein laajentaa sitä sijaintia, missä se kartalla asuu ja täällä se toimii perheen kautta: perhe tai suku voi olla suuri, perheen ulkopuolisia jäseniä on ollut paljon ja heidän vaikutus on ollut kartan haltijan elämään tärkeä. Rauhallisemalle tyypille tämä on voinut tuntua rauhattomuutena, minkä vuoksi tämä hakee omaan kotiinsa enemmän pysyvyyttä ja liikkumattomuutta. Jupiter IC:llä tuo mukanaan jonkun lahjan suvusta; se voi olla konkreettista matariaa kuten esimerkiksi suvun kesämökki, mutta myös luonteenpiirteen tai vaikkapa henkisen kyvyn, joka kulkee sukupolvesta toiseen. Suvusta voi löytyä useampia reissuihmisiä, merimiehiä tai maailmanmatkaajia. 

IC Jousimies on voinut kokea kotonaan jotain puutosta tunteiden osoittamisessa, niiden vähäisyydessä, minkä myötä tämän puolen kehittäminen voi olla erityisen tärkeä tehtävä aikuisuudessa ja omassa kodissaan. Yleisesti Jupiterin sijainti IC:llä antaa loistavat puitteet kotielämälle, runsautta, joskus myös rikkautta sanan kirjaimellisessa muodossa. Parhaimmillaan se kuitenkin antaa valtavan syvän ja laajan kyvyn ymmärtää toisia, tuntea empatiaa. Jupiter IC:llä tuo kotiin runsautta ja kartan omistaja saattaa kaivata ympärilleen hieman enemmän tilaa. Tuhlailuun voi olla taipuvuus, etenkin jos paikkaa pahaa mieltään ostelemalla kaikensorttista roinaa, mikä vain lopulta kertyy nurkkiin käyttämättömänä. IC Jousimies on sovinnollinen, avaa ovensa mielellään paikan päälle tupsahtaville, mutta harvoin esittää kovin suurta intohimoa toisten passaamista kohtaan & olettaakin usein, että vieraat tuovat mukanaan myös kaiken tarpeellisen itseään varten.

SATURNUS / IC KAURIS

Jos sinulla on Saturnus yhtymässä IC:lle tai sen merkki on Kauriissa, on lapsuuteen useimmiten liittynyt jollain tavalla työ. Leikit ovat voineet olla työn matkimista, kartan haltija voi lapsena nauttia kotitöistä ja pienistä vastuista, missä tälle annetaan mahdollisuus osoittaa kyvykkyytensä. Usein tämä pikku CEO on myös vaatimassa sopivankokoista palkkiota tekemästään työstä. Saturnus / IC Kauriit ovat lapsesta asti vakavan oloisia ja näköisiä pikkuaikuisia, joiden kulmat ovat usein kurtussa ja näyttää, kuin he ajattelisivat maailmantalouden tilannetta ja pörssikursseja samalla, kun muut leikkikaverit syövät mutaa. 

Jos Kauris on saanut elää leikkiin kannustavassa ja huolettomassa ilmapiirissä, tätä ei ole rajoitettu liikaa, missä sen perusturvallisuutta ei ole vavisutettu etenkään perheen taloudellisilla haasteilla tai jomman kumman aikuisen jatkuvalla valittamisella siitä, miten mihinkään ei ole varaa ja kaikessa pitää säästää, ei tämä aikuisena ole (välttämättä) niin mahdoton murehtija mistään elämän peruspilareihin liittyvistä asioista, mutta useimmiten näitä ihmisiä värittää hyvin vahvasti ajatus “kaiken murehtimisesta ja huolehtimisesta”. Tuo voi olla pidemmän päälle hankalaa ja työelämässä aika nopeasti työuupumukseen puskevaa. 

Saturnus IC:llä tuo mukanaan vastuuta, velvollisuuksia ja rajoituksia, mikä aika ajoin tuntuu siltä, että kaikki ilo imetään irti sielua myöden. Kartanhaltijalla on paljon omissa hyppysissään siinä kohtaa, että viekö se tätä tunnetta syvemmälle vai kääntääkö kelkan siihen suuntaan, että tarkkuus ja rajoitus voivatkin olla tälle voimavara kohti tulevaisuutta, missä ei enää tarvitsisi olla jatkuvassa kurimuksessa. Saturnuksen energia on hidasta, se opettaa kasvamaan siellä sijainnissa missä se sijaitsee ja täällä se tapahtuu erityisesti liittyen omaan sisäiseen maailmaasi ja luottamukseen omaa itseäsi ja selviytymistäsi kohtaan. Kauris IC:n kotona on usein hyvin arvokas ilmapiiri, vanhoja huonekaluja, mitkä ovat kestävää puuta ja kaikelle sinne ostetulla on jokin tarkoitus. 

KESKIYÖ - IC AKSELIN VOIMA ON KOTONA​

URANUS / IC VESIMIES

Jos sinulla on Uranus yhtymässä IC:lle tai sen merkki on Vesimies on tarjolla usein jotain hieman erilaista ja normista poikkeavaa. IC Vesimies on kotonaan usein tarkka siitä, että kaikki kierrätetään ja elämässä voi olla mukana tietynlainen askeettisuus, erilaiset päivärytmit tai tavat toimia. Uranus / IC Vesimies luo itsensä näköisen kodin ja arjen, usein suojelee omaa tunnepuoltaan niin hyvin, ettei tiedä itsekään siitä kovin paljoa. IC Vesimiehen lapsuudessa yhteys jompaan kumpaan vanhempaan on voinut olla hiukan hakuteillä, kun toinen vanhempi on ollut selkeästi läheisempi. 

Tunneyhteys on voinut olla hieman hukassa, mutta sen kehittyminen aikuisuudessa on usein erityisen tärkeä prosessi itsensä kuin myös perheensä kanssa. Uranus/ IC Vesimies on voinut tuntea itsensä lapsena täysin erilaiseksi, mitä muut ovat ja tämä ajatus kehittyy useimmiten kartanhaltijalla omassa mielessään, sillä hän ei itse saa yhteyttä toisiin ihmisiin sillä tavalla, miten hänen erityislaatuinen ajatusmaailmansa toimii ja tämä luo itsekseen kuvitelman, että hän on erilainen tai jopa niin, että tässä on jotain vikaa, mistä muodostuu herkästi tunne, että tämä häpeää itseään. 

Uranus / IC Vesimies on myös erittäin usein kapinoimassa  kaikenlaisia rooleja ja sääntöjä vastaan, etenkin niitä, mitä kotona on asetettu. Ja vaikka tämä tietää sen korostavan hänen erilaisuuttaan, niin silti sisäinen tunne siitä, että tätä ei ole luotu mihinkään normaaleihin muotteihin, voi nousta korkeimmalle. Vapauttaessaan tätä piirrettä itsessään sekä tietynlaista vapaudenkaipuuta sisällään, Uranus / IC Vesimies pääsee kohti sitä kotienergiaa, mitä hän todella kaipaa; vapaus päättää missä asuu, miten asuu, kenen tai keiden kanssa asuu välittämättä tippaakaan siitä, miten joku on joskus päättänyt, että yhteiskunnassa TULISI elää. Uranus voi olla IC:llä hiukan holtiton, muutosaltis ja tuoda mukanaan kaikenlaista epävarmuutta etenkin hahmolle, joka vihaa muutoksia.

NEPTUNUS / IC KALAT

Jos sinulla on Neptunus yhtymässä IC:lle tai sen merkki on Kalat, on lapsuudessa ja lapsuudenkodissa voinut olla jotain todella hämmentävää ja sekavaa. Elämässä on voinut olla jotain rajattomuutta, rajojen puutetta tai poissaolevuutta, mikä on voinut tuntua turvattomalta pienelle herkälle IC Kalat lapselle. Tämä ei tarkoita sitä, että koko lapsuus on ollut yhtä suurta hämmennystä ja IC Kalat myös antaa valtavan suurta rakkautta ja tunnetta ihmisen alkutaipaleelle, mutta se rajojen puute voi näkyä esim. siinä, että kartan haltija on saanut tehdä mitä lystää ja mennä missä tykkää, kukaan ei ole koskaan kysellyt perään ja aikuisuudessa nämä tarinat usein kääntyvät niin päin, että olisi ollut kivaa, jos joku joskus olisi kysynyt, että missä olet, onko kaikki kunnossa, tarvitsetko apua. 

Neptunuksen sijainti IC:llä on jonkinlainen linkki suureen herkkyyteen; joko tunneherkkyyteen tai henkiseen herkkyyteen, mutta se saattaa aiheuttaa myös pienoista kaaosta ajatuksissa. Neptunus IC:llä voi joskus liittyä myös henkiseen tai hengelliseen manipulointiin, mitä kartan haltija jollain tasolla kohtaa elämässään. Kotielämään voi tai on voinut liittyä päihteet. IC Kalat voi tuntea olonsa aika ajoin hyvin yksinäiseksi ja ottaessaan oppia keskitaivaalta Neitsyen merkistä, sen olisi hyvin tärkeä muistaa, ettei muutu liian jyrkäksi, tunteitaan vähätteleväksi ja itseään liian pieneen laatikkoon lokeroivaksi, sillä lopulta IC Kalat ponnistaa tähän maailmaan sieltä kaikkein syvimmästä IC sijainnista, valtameren pohjasta.

KESKIYÖ - IC AKSELIN VOIMA ON KOTONA​

PLUTO / IC SKORPIONI

Jos sinulla on Pluto yhtymässä IC:lle tai sen merkki on Skorpioni, on sinulle suotu vahva intuitio sekä sitkeys, minkä vuoksi sinua myös usein marinoidaan elämässä joskus hiukan liikaa, mitä olisi tarve. Jompikumpi vanhempi on voinut aiheuttaa elämään pysyviä haavoja. Voisi myös kuvitella, että Skorpioni olisi se kaikkein syvin IC sijainti, mutta täällä pohja tulee jossain kohtaa vastaan, kun askelletaan alas Skorpionin kellarikerroksiin, viemäreihin ja kammioihin, joita tämä merkki ja sen hallitsijaplaneetta Pluto edustavat. Sitähän ei kukaan, tuskin IC Skorpioni itsekään tiedä, montako kerrosta siellä kellarin alla vielä on säilöttynä, sullottuna ja lukittuna ja tottapuhuen, onko niitä tarpeen edes mennä kaikkia aukomaan – ainakaan kerralla. 

Pluto IC:llä on lapsuudessa vaikea sijainti, asiaa yhtään kaunistelematta. Se voi liittyä alistamiseen, ahdistukseen, hallintaan ja täydelliseen kontrolliin. Pluton tarkoitus on tuoda muutosta ja sen tyyli on usein liioitellun rankka, jopa raaka. Siinä missä Saturnus vielä kyselee ja antaa tilaisuuksia korjata tekojaan, ei Pluto enää kysele vaan se pyyhkäisee pöydän tyhjäksi, että voisi aloittaa alusta. Työ ei kuitenkaan ole ollut turhaa, sillä Pluto jättää jäljelle muiston ja kiteyttää sen vahvuudella. Pluto / IC Skorpionit ovatkin hyvin vahvoja ihmisiä, jotka kokevat elämässään paljon suuria mullistuksia, tunteita, menetyksiä ja muutoksia. Heidän on ensiarvoisen tärkeää opetella pyytämään apua, päästämään irti vanhasta ja kaikesta siitä, mikä ei enää palaa luo sekä luottamaan muutoksen voimaan ja sen ikiaikaiseen tärkeyteen.

allekirjoitus anne mari
Jaa

lue lisää