Astrologisella kartalla on yhteensä 360 astetta. Astelukemilla on useita erilaisia käyttötarkoituksia.

Jokainen planeetta, akseli, huoneen kärki ja laskennallinen piste osoittaa johonkin merkkiin ja johonkin astelukemaan. Tämä riippuu siitä, milloin sinä olet syntynyt. Aspektit muodostuvat, kun kaksi planeettaa tai pistettä ovat tietyn astelukeman päässä toisistaan. Suurkuviot muodostuvat, kun useammat kohdat ovat tietyissä astelukemissa toisiinsa.

Kartta jakautuu AC-DC akselin avulla kahtia, kahteen yhtä suureen palaseen eli 180 asteeseen. Myös MC-IC akselin kautta voi tutkia kartan jakautumista. Erilaisia huonejakoja käyttäessä huoneiden koko muuttuu – astelukemien avulla. Jokainen merkki on 30 astetta. Elementit sekä laadut sekä polariteetit ovat toisiinsa tietyn astelukeman päässä.

Sitten on dekaanit, Nakshatra, boundsit, kriittiset asteet, Saabiset symbolit, degree theory, kiintotähdet, kuunvaiheet… asteilla on valtavasti erilaisia merkityksiä ja kerron tässä luennossa, millä kaikilla tavoilla kaikessa asteita voikaan tutkia!

Tallenne on sinulle katseltavissa 7 vrk.

https://horoscopes.astro-seek.com/lunar-mansions-astrology-online-calculator

https://horoscopes.astro-seek.com/traditional-astrology

https://horoscopes.astro-seek.com/fixed-stars-astrology-online-calculator

Nakshatra

https://horoscopes.astro-seek.com/sabian-symbols-chart-horoscope

https://horoscopes.astro-seek.com/which-moon-phase-was-i-born-under-calculator

Kurssi ohjaaja

aml aml Tekijä