Sisältö:

Yleisesti eläinradanmerkeistä + materiaalia oppimisen tueksi

Jokainen merkki eriteltynä tekstimateriaalin, videomateriaalin + äänitiedoston avulla yhteensä noin 160 minuuttia.

Sekä lisäksi:

Astrologian opiskelusta sekä suuntaviivoista + eettisyys astrologiassa

Planeetoiden sekä merkkien symbolit listattuna sekä pdf -tallenteena (ei sisällä erillistä selvennystä, mistä symboleiden muoto on periytynyt)

Selvennystä opetustyylistäni:

Kun opetan mm. eläinradan merkkejä, niin koen, että minun tehtäväni ei ole ainoastaan luetella sinulle erilaisia piirteitä, mitä merkkeihin yleisesti liitetään. Löydät runsaasti kirjoja, myös suomeksi käännettynä, sinun opiskelusi tueksi ja suosittelenkin hankkimaan kirjallisuutta saadaksesi mahdollisimman laajan näkökulman eläinradan merkkeihin.

Koen, että tehtävänäni on saada sinut ymmärtämään, että miksi eri merkkeihin liittyy sellaiset piirteet, eleet ja olemus, miten niitä kuvaillaan. Sen myötä sinä saat alkaa muodostamaan itse omaa käsitystäsi eri merkeistä. Myöhemmin tätä ymmärrystä on helpompi yhdistää merkkien sijaitessa eri planeetoissa ja huoneissa tai akseleilla.

Tämä on huomattavasti antoisampi tapa opiskelun kannalta kuin se, että minä kertoisin sinulle aivan kaiken, mitä minä ajattelen jostain tietystä merkistä tai vaikka planeetasta jossain huoneessa. On äärimmäisen tärkeää ymmärtää, että jokainen, joka opettaa astrologiaa, antaa mukaan myös oman kokemuksen ja tieto tulee aina jonkinlaisen filtterin läpi. Kursseillani ei siis ole tarkoitus opetella ulkoa niitä asioita, mitä minä kerron vaan sisäistää asiat ja tuottaa niistä jotain omaa.

Samalla tämä on myös vaativampi tapa, mutta jos olet sitoutunut ja innostunut opiskelemaan astrologiaa, niin uskoisin, että se on myös lopulta eniten antava vaihtoehto, koska ahkeran harjoittelun jälkeen jossain kohtaa tulee se hetki, että huomaat tajuavasi kartasta syvällisiäkin asioita ilman, että sinun täytyy kertaakaan miettiä tai tarkista, että mitäs se kirja kertoi sillä sivulla tai mitäs Anne sanoi siinä videossa.

Muuta:

Sinut lisätään kurssialustalle heti maksun varmistuttua ja pääset tutkimaan materiaalia, mikä on käytössäsi 1 vuoden ajan ostopäivästä lähtien. Koska materiaali on käytössäsi heti, ei tällä kurssilla ole peruuttamisoikeutta.

Tämän osan materiaalit ovat olleet mukana Nebula -astrologiaopintojen pilottiryhmässä moduulissa 1: Orionin vyö. Mukana olleet opiskelijat ovat kertoneet tyytyväisyydestään liittyen opintojen sisältöön sekä opetustapaan. 

Äänitiedostot ovat Opi lukemaan astrologista karttaasi -workshopista syksyltä 2021.

SISÄLLYSLUETTELO:

Kurssi ohjaaja

aml aml Tekijä