Sisältö:

Huoneet astrologisella kartalla yleisesti + video 100 minuuttia

Huoneiden arvot video 11 minuuttia

Huonejaot 13 minuuttia

Huoneet 1-12 videot yhteensä 3,5 tuntia. Jokaisella huonevideolla myös eriteltynä lyhyesti ajatus eri planeetoista huoneen teemoissa.

Sekä lisäksi:

Astrologian opiskelusta sekä suuntaviivoista + eettisyys astrologiassa

Planeetoiden sekä merkkien symbolit listattuna sekä pdf -tallenteena (ei sisällä erillistä selvennystä, mistä symboleiden muoto on periytynyt)

Muuta:

Sinut lisätään kurssialustalle heti maksun varmistuttua ja pääset tutkimaan materiaalia, mikä on käytössäsi 1 vuoden ajan ostopäivästä lähtien. Koska materiaali on käytössäsi heti, ei tällä kurssilla ole peruuttamisoikeutta.

Tämän osan materiaalit ovat olleet mukana Nebula -astrologiaopintojen pilottiryhmässä moduulissa 1: Orionin vyö. Mukana olleet opiskelijat ovat kertoneet tyytyväisyydestään liittyen opintojen sisältöön sekä opetustapaan. 

SISÄLLYSLUETTELO:

Kurssi ohjaaja

aml aml Tekijä