Kuumerkki ja sen merkitys astrologiassa

Kuumerkki ja sen merkitys astrologiassa

Astrologisella kartalla kuu osoittaa yhtä tärkeintä osaa sinusta. Se on syvin, sisin ja piilossa olevin osa sinua. Useimmat ihmiset tietävät oman horoskooppimerkkinsä eli aurinkomerkkinsä, mutta astrologinen kartta pitää sisällään tietoa, joka pilkkoo sinun kokonaisuuttasi pienempiin palasiin ja tästä kokonaisuudesta aurinko on vain yksi osa. Omalla tavallaan totta kai merkittävä osa, koska…
Lue lisää

Kuumerkki ja sen merkitys astrologiassa

Astrologisella kartalla kuu osoittaa yhtä tärkeintä osaa sinusta. Se on syvin, sisin ja piilossa olevin osa sinua. Useimmat ihmiset tietävät oman horoskooppimerkkinsä eli aurinkomerkkinsä, mutta astrologinen kartta pitää sisällään tietoa, joka pilkkoo sinun kokonaisuuttasi pienempiin palasiin ja tästä kokonaisuudesta aurinko on vain yksi osa. Omalla tavallaan totta kai merkittävä osa, koska auringon energia puskee esiin hyvin vahvasti omalla valovoimallaan. Aurinko kuvastaa näkyvää osaa sinusta, sinun perusenergiaasi, mihin sinä synnyt ja mitä sinä kasvatat itsessäsi, että se palvelisi sinua parhaalla mahdollisella tavalla. Se tulee sinusta esiin mm. liikkeen ja toimintatapojesi kautta. Voit ajatella aurinkoa kuin sinun sisäisenä moottorinasi, joka ei kuitenkaan yksinään ole kuin moottori – ilman muita se pysyy hiljaisena ja toimettomana. Moottori täytyy pitää käynnissä muita karttasi sijainteja apuna käyttäen. Näistä kuu toimii tärkeänä heijastepintana tuoden esiin sinun alitajuista puoltasi.

Kuumerkki – matka sieluun

Kuusta puhutaan sieluna, mutta ei ehkä tulisi vetää tässä kohtaa liian suoria viivoja, ainakaan sillä tavalla, miksi ihmiset sielun yleensä mieltävät. Kuu on yksi tärkeä pala sielunmaisemaa, mutta ei yksinään. Itse katselen sielua kokonaisuutena yhdessä kuun (sielun haasteet, kivut ja sielunmuistiin jääneet asiat), nousumerkin (sielun opinpaikka), kartan hallitsija (osoittaa nousumerkin opinpaikkojen teemat = merkki/aspektit sekä toimialueen = huone), noususolmun (millaisiin uusiin haasteisiin sielu tahtoo sinua viedä), laskusolmun (mitä karmaa tulisi päästää irti, että sielusi kehittyy) sekä keskitaivaan eli MC:n (sielun kehitys henkisellä polulla) yhdistelmänä. Aurinko on henki, joka puhelletaan meidän kehoon, kun synnymme ja sen matka päättyy, kun fyysinen keho tulee tiensä päähän. Sielu jatkaa matkaansa seuraavaan elämään sitten, kun on sille oikea hetki.

Kuu kuvaa mieltä, tunteita ja herkkyyttä. Kuu on sinun sisäinen maailmaasi, minkä näytät muille ihmisille säännöstellen ja hitaasti, riippuen siitä, missä merkissä kuumerkkisi on ja myös, että miten se on kartallesi sijoittunut. Kaikkein salaperäisinkin skorpioni kuu voi olla suhteellisen avoin, jos se sijoittuu heti nousumerkille (1. huoneen puolelle). Ihminen tuo tällöin tunteensa ja syvän maailmansa myllerrykset hyvinkin vahvasti näkyville elämänsä käänteissä ja ikään kuin haluaa, että muut näkevät sen, mitä hän kokee. Skorpioni kuu ihminen ei kuitenkaan välttämättä tajua, että kaikki eivät halua tai jopa kestä nähdä niitä syvyyksiä, mitä tämä päättää tarjoilla – skorpionikuun tapaan ne on aina ne kaikkein hurjimmat tarinat, millä se tarkistaa kuulijakuntansa kestävyyttä ja kovuutta. Skorpioni kuu on luontaisesti pakottava ja nousumerkillä ollessaan se saattaa toimia taivuttamalla toiset tahtoonsa hyvinkin psykologisella tavalla samalla ajatellen sen olevan yleisesti hyväksyttävää.

Nousumerkistä alkaa 1. huone, joka on tärkeä osa sinun persoonaasi ja sen kehitystä. Yleisesti kuu siis viestii itsestään nousumerkillä vahvasti tunnepuolen kautta, tuoden myös alitajuntaasi pintaan hieman enemmän, mitä se muissa huonesijainneissa tulisi esiin. Koska kuu kuvaa myös meidän reaktioita, se antaa itsensä totuudenmukaisena sen mukaan, millä tavalla ihminen luontaisesti reagoi tilanteissa, missä se toimii hyvin vaistovaraisella tavalla – esimerkiksi tultuaan yllätetyksi. Nämä reaktiot tulevat jokaisesta kuumerkistä esiin hyvin erilaisin tavoin ja on tärkeää muistaa, että koko kartta vaikuttaa aina siihen, mitä tapahtuu, mutta silti jotain peruspiirteitä voi nostaa esiin.

Kuu reagoi vaistonvaraisesti, mutta myös tottumuksella mm. seuraavilla tavoilla: ylitunteellisuudella ja manipuloinnilla, mutta myös suurella puolustushalulla (Rapu). Irtautuen tunteesta tullen erilliseksi ja kaukaiseksi, mutta myös maltilla ja erottelukyvyllä, minkä myötä se kykenee toimimaan kuumottavissakin tilanteissa terävänä ja loogisena (Vesimies). Irtautumalla tilanteesta ja lopettamalla kuuntelemisen, mutta myös olemalla äärimmäisen empaattinen muiden tilannetta kohtaan sekä virittämään intuition täydelliseen huippuunsa (Kalat). Ääntään korottamalla, tinttailulla ja oikukkuudella, mutta myös suurella rohkeudella, päämäärätietoisuudella ja heittäytymiskyvyllä (Oinas ja Leijona). Antamalla oman päätöksensä muiden käsiin väistellen samalla vastuuta, mutta myös näkemällä asioiden kaikki puolet toimien jokaisen osapuolen ja etenkin sorrettujen ja puolustuskyvyttömien harmonisena äänitorvena (Vaaka). Vaatimalla kaikki päätökset itselleen, mutta myös viemällä asiat vahvasti loppuun sitkeydellä sekä rakkaudella samalla pitäen jalat vakaasti maassa turhia kiirehtimättä (Härkä). Mieltä jatkuvasti muuttamalla, mutta myös tuomalla ajatukset, mielipiteet ja asioiden eri puolet esiin kommunikaation ja älykkyyden avulla (Kaksonen). Välttelemällä ja jopa ghostaamalla, mutta myös näyttämällä, että suuntaa muuttamalla, voi tilanne avautua otollisemmaksi ja paremmaksi kaikkien kannalta, tuoden samalla erilaista näkökantaa liian ummehtuneeseen tilanteeseen (Jousimies). Vähättelemällä ja negatiivisten asioiden tikunnokkaan nostamisella, mutta myös taidokkaalla erittelemisellä sekä tarkastelemalla yksityiskohtia, mitkä muuten jäisivät huomaamatta (Neitsyt) sekä muiden tunteita arvostelemalla, mutta myös äärimmäisellä sitkeydellä, päämäärätietoisuudella sekä organisointikyvyllä (Kauris).

On myös tärkeää ymmärtää, että kuun energia voi olla herkästi tunteiden kautta manipuloivaa ja siksi etenkin nämä ensimmäisen huoneen kuu-ihmiset joutuvat (pääsevät) käsittelemään erityisen paljon tätä piirrettä elämänsä aikana, kaikkien niiden satojen muiden kuuhun liittyvien ominaisuuksien lisäksi. Kuussa riittää pohdittavaa, sillä on monet eri kasvot. Astrologisia karttatulkintoja tehdessäni olen huomannut, että kuumerkin negatiivisia ja niitä vähemmän mukavia puolia läpi käydessä kuuluu yleensä kaikkein eniten soraääniä sekä vastustusta. Astrologia vaatii tutkijaltaan rehellisyyttä sekä vastaanottamista ja kun täydellistä ihmistä ei ole olemassakaan, niin jokaisesta meistä löytyy myös niitä epämiellyttäviä piirteitä. Kuun viittaus tunteisiin paljastaa meistä jotain hyvin alkukantaista ja olennaista osaa. Siksi sanonkin aina, että oman karttansa tulee tutkia avoimin silmin ilman valmiiksi asetettuja ennakko-oletuksia.

Kuun energiasta hyvän muistutuksen antaa ajatus siitä, miten erilaisena se meitä joka ilta ja yö katselee sekä valaisee. Välillä mollottaa täydellä teholla pitäen herkkäunisimpia hereillä – toisinaan mustuen täysin, luoden etenkin talvella synkimmän yön. Kuukauden aikana se tarjoilee jokaisen erilaisen muotonsa – kuu on juuri kuin tunne; se on ailahtelevainen, eläväinen, muuttuva, mutta myös samalla äärimmäisen säännöllinen; se ei muuta kurssiaan, vaikka joskus toivoisimme. Se jatkaa muuttumistaan ja näin tapahtuu myös meille ihmisille. Me kehitymme sisäisesti elämänkokemusten, tunnemyllerrysten ja jokaisen kuun kierron myötä. Riippuen itsestäsi, kuumerkistäsi, elämänkokemuksistasi, lopusta kartastasi, ympäristöstäsi, kasvatuksestasi, karmastasi jne, tulee toteen se, että millä tavalla sinun sisäinen maailmasi kehittyy; tuleeko kuusta sinun vankila, missä pidät itseäsi kaikkien kokemusten alla vai näetkö, miten nuo kokemukset voivat olla sinun vapauttajia.

Kuun sijainti kartallasi on siis äärimmäisen tärkeä; siinä huoneessa joudut erityisen paljon käsittelemään kuumerkkisi puoleensa vetämiaä asioita; mukavia ja hankalia. Käy lukemassa lisää huoneiden perusmerkityksistä edellisestä postauksesta TÄÄLTÄ. Aspektit antavat tärkeän mausteen, sillä kuu on vaikutuksille altis ja jokainen sille lankeava aspekti muovaa sinun sielusi maisemaa. Aspektit tekevät sinun kuumerkistäsi henkilökohtaisen. Aspekteista tulee myöhemmin oma blogipostaus.

Piilotettu kuu, hiipivä herkkyys?

Kuu on siis piilotettu osa sinua, minkä paljastaminen toiselle ihmiselle on prosessi, usein hyvin alitajuinen, minkä menetelmiä ei välttämättä itsekään ymmärrä, ainakaan ilman kovaa työtä. Oma kuumerkki saattaa siis olla suuri mysteeri myös itselle, jos ihmisellä ei ole halua tuntea omaa henkistä puoltaan, herkkyyttään, tunnemaailmaansa. Henkiselle polulle lähtiessä juuri kuumerkin teemat nousevat vahvasti pintaan. Myös elämän suuria traumoja kokiessa vahvistetaan sekä vavisutetaan meidän kuun pintaa.

Kuu kuvastaa omalla kartalla myös sinun äitisuhdettasi. Millaisena olet sen tuntenut ja millaista oppia olet etenkin äidin/äitihahmon/huolenpitäjän kautta saanut oman kuumerkkisi heijastamiseen ulospäin. Miten ja mitä kuumerkkisi piirteitä on vahvistettu? Onko sinua kannustettu antamaan itsesi kokonaisena ja juuri sellaisena, mitä olet. Annettu kohdata maailma sellaisena, mitä se sinua tulee vastaan. Vai onko sinun käsketty olla toisenlainen. Hiljennetty. Kääritty kuplamuoviin? Hyssytelty ja vääristelty. Hylätty? Kuu muovautuu paljon lapsuudessa ja sen aikana käytyjen kokemusten kautta. Ei siis ole vain yhtä tapaa tarkastella kuumerkkiä ja se, miten yksi kokee omansa, ei välttämättä resonoi aina samalla tavalla toiselle. Tähän tuo suuren vaikutuksen mm. kuunvaihe; uudenkuun aikaan syntynyt kuu kaksonen on kovin erilainen, mitä vaikkapa täydenkuun tai vähenevän kuun kaksonen.

Rapu, Skorpioni, Kauris ja Vesimies voivat olla kuumerkkinä hyvin varovaisia näyttämään omaa sisintään ja herkkyyttään. Jokaisella on omat syynsä siihen, miksi tunnepuoltaan haluaa piilottaa, mutta usein taustalla toimii epäluottamus ihmisiä kohtaan, kunnes nämä osoittavat energiallaan, teoilla tai sanoilla olevansa luottamuksen arvoisia. Joskus tämäkään ei riitä ja epäilyksen siemen kalvaa ikävää reikää, minkä paikkaaminen voi olla suuri urakka.

Neitsyt, Oinas, Kaksonen ja Jousimies kuumerkkinä voivat olla kovin äkkipikaisia siinä, millä tavalla he tuovat tunnettaan esiin. Ei välttämättä ajatella aina toisten olemusta ja herkkyyttä, vaan ulos tulee hyvin suoralla suodattamattomalla tavalla se ajatus, mikä päällimmäisenä mielessä pyörii. Ja todellakin; yhteys tulee usein ajatusten kautta, aina ei oikein ehdi koskettaa itseään kovin syvälle, että sieltä kaivaisi sen erilaisen yhteyden itseensä. Ajan kanssa, työtä tekemällä ja itseensä tutustumalla on kuitenkin mahdollisuus nähdä, että kehitystä tapahtuu ja tunne on yhtä tärkeää kuin älyllinen puoli – oikeastaan jopa tärkeämpi.

Vaaka, Kalat ja Kaksonen (kyllä, kaksosen pitää olla täälläkin) voivat mennä herkästi toisten energioiden mukana ajatellen, että muista heijastettu tunne on heidän omansa. Riippuen ihmisestä, tämä voi olla alitajuinen tapa toimia, mutta usein myös omien rajojen puute tai joskus jopa henkinen laiskuus voivat edistää omasta päätöksestä irtautumista. Näiden kuumerkkien tulisi ehdottomasti kuunnella omaa sydäntään ensin, ennenkuin alkavat kaivata vastakaikua toisesta ihmisestä. Tulisi ensisijaisesti löytää itsensä yksilönä. Kun oma sisin on lähettänyt viestiä, että rajoja tulee vetää, itseensä tulee tutustua ja oman sielunsa ääni tulee voimakkaimpana ja tärkeinpänä, joka ohjaa polulla eteenpäin, alkaa voimistuminen. Kukaan toinen ihminen ei voi (todella) määrittää sinun tunteesi olemassaoloa.

Härän ja Leijonan halu ja tahto pitää huolta toisista on äärimmäisen vahva ja koska nämä kiinteät merkit eivät tunne sanaa luovuttaminen, voi huolenpito toisinaan kääntyä käskyksi toimia heidän haluamallaan tavalla, silti samalla uskotellen itselleen, että “tässä vain toisista pidän huolta, mutta muut eivät sitä itse tajua, ovat epäkiitollisiakin”. On siis opittava kuuntelemaan myös muita, näkemään eteenpäin pusertaessa toisen tilanne. Löytäessään joustamisen kyvyn saavat nämä kaksi merkkiä takaisin itselleen kaiken sen, mitä he yrittävät teoillaan läheisilleen antaa. Arvostusta, kunnioitusta, rakkautta ja lojaaliutta tärkeimpiään kohtaan.

Kuumerkkiä on hyvä tarkastella myös sen kautta, millaiseen parisuhteeseen hakeudumme vaistonvaralla. Vesimerkit (rapu, skorpioni ja kalat) kaipaavat puolisoltaan eritoten tunneyhteyttä, turvallisuutta ja pintaa, mihin kiinnittyä. Ilmamerkit (kaksonen, vaaka ja vesimies) arvostavat parisuhteessa kommunikaatiota, vapautta, älykkyyttä ja liikettä, joka tekee joka elämästä mielekkään ja kiinnostavan. Tulimerkit (oinas, leijona ja jousimies) syttyvät intohimosta, spontaaniuudesta ja yllätyksistä. Maanmerkit (härkä, neitsyt ja kauris) janoavat pysyvyyttä, tekoja ja varmuutta kumppanuudessa.

On tärkeää muistaa, että nämä kuvailut ovat jokaisen merkin perustarpeita, jotka muuttuvat jopa radikaalisti, jos jokin voimakas planeetta tai piste (esim. pluto, saturnus tai kuun laskusolmu) luo kovaa aspektia (neliö, oppositio, kvinkunksi) kuulle, joka on hyvin herkkä muokkautumaan eri energioiden vaikutuksesta. Siksi on vaikea sanoa mitään tarkkaa, joka ihmiseen soveltuvaa kuvailua (etenkään kuumerkkiin), sillä astrologiassa kaikki vaikuttaa aina kaikkeen.

Jaa

lue lisää